خانم حکیمه تکیه

مدیر گردشگری ایران

تلفن: 02186043493
آدرس: تهران، خیابان مطهری، خیابان کوه نور، کوچه دوم، پلاک 13 واحد3
ایمیل: info@tffmoshaver.com
وبسایت: tffmoshaver.com
 

معرفی گردشگری

واحد گردشگری از جمله مهمترین واحدهای این سازمان می باشد که وظیفه سازماندهی امورات گردشگران اعم از برنامه ریزی جهت اقامت ،ترانسفر فرودگاهی و فراهم کردن لحضاتی زیبا برای گردشگران در ایران و ترکیه می باشد.

ارتباط با مدیران گردشگری